Noen skrivetips
 
Enten du skal sende inn manus til Lyrikkforlaget eller andre forlag, kan det være klokt å følge disse tipsene:  Ikke send inn halvferdig manuskript, bruk PC når du skriver, vær tålmodig og ikke ha for store forhåpninger. Det er noen av stikkordene i prosessene med å få antatt et manus for utgivelse.

 
  • Fullfør boken! For en nybegynner har det ingen hensikt å sende inn et halvferdig manuskript, et par prøvekapitler eller kapitteloversikt til et forlag. En debutant må demonstrere hva han er god for. Send derfor inn et komplett manuskript.
  • La noen andre lese manuskriptet! Hvis du er den eneste som hittil har lest det du har skrevet, bør du la noen andre lese det før du sender det til et forlag, og be dem si helt ærlig hva de mener. Helst bør det være en person som har lest en del bøker, og som ikke står deg så nær at hun eller han er redd for å såre følelsene dine. Lytt til gode råd. På den måten blir manus bedre!
  • Bruk PC! Manuskriptet du sender inn bør være skrevet på PC, slik at teksten er lett å redigere. Manus skrives ut på vanlige A4-ark, med dobbel linjeavstand og en normal skrift (Courier, Times Roman e.l.). Husk å sette på sidenummer. Legg ved et følgebrev der du forteller hvem du er og hva slags bok du har skrevet. 
  • Publica Bok AS har for tiden to måneders behandlingstid fra manus er mottatt til det er ferdig vurdert. En konsulent vil gjennomgå manus, og gir deretter en innstilling til forlagsredaksjonen.
  • Ikke ha for store forhåpninger! Det er svært store muligheter for at forlaget ikke vil utgi manuskriptet i første omgang. Ni av ti manus blir refusert. Dette gjelder ikke bare Publica Bok, men bransjen som helhet. Fordelen med Publica Bok er imidlertid at forlaget har spesialisert seg på norske skjønnlitterære verk, hvor bøkene utgis i lavere opplag enn normalt. Dermed blir også terskelen for debutanter lavere. Det er altså større sjanse for å få utgitt en bok hos oss enn hos andre forlag. 
  • Hvis boka blir refusert, får du brev om dette i posten. Dersom du ønsker manus i retur må du oppgi dette ved innsending av manus.

Unngå å sende flere manuskripter til forlagene på en gang. Det vil være svært negativt om boka skulle bli antatt av to forlag samtidig.

Her er ei liste over typiske feil som forekommer i de fleste råmanus. Gå gjennom denne lista før du sender manuskriptet til forlaget:

 

 

KOMMAFEIL

Husk at det skal være komma:
 

  • I oppramsinger (hun var vakker, livsbejaende og enestående i sitt lynne)
  • I innskutte setninger (…banksjefen, som var vegetarianer, takket nei til hovedretten…)
  • Husk komma før men (han likte øl og vin, men sprit kunne han ikke fordra)
  • For å lage naturlige pauser i setningen.

 

SAMMENSATTE ORD

Ord som uttales som ett ord, skal ofte skrives som ett ord:

Bildør kontra bil dør (Enkelte skriver kanskje ”bil dør”, men vil de virkelig uttale ordet ”bil (MELLOMROM) dør”? Selvsagt ikke!)

 

 

SITATER

Sitater markeres med gåseøyne ””.

Bruk komma i tilfeller der sitatet videreføres med en angivelse av hvem som siteres:

”Jeg nekter å bli med. Det er rett og slett for risikabelt”, sa Nilsen.

”Helt greit. Bli igjen her, du. Dette fikser jeg selv”, svarte Hansen.

 

 

AVSNITT

Teksten rykkes ofte inn med ordskiller eller tabulator for å markere linjeskift. Dette er ikke nødvendig. Faktisk er det en fordel at all slik formatering er tatt bort før forlaget skal begynne å jobbe med teksten.

 

Nye passasjer i teksten markeres med dobbel linjeskift, altså ei blank linje mellom forrige del av teksten og den nye delen av teksten. Ei slik blank linje vil være naturlig hvis man for eksempel hopper i tid eller sted.

 

 

RENE SKRIVEFEIL

Bruk retteprogrammet i Word, så luker du enkelt ut ordfeil. Vær heller ikke redd for å bruke vanlig ordbok! Ved minste tvil: Slå opp i ordboka!

Gratis nettbasert ordbok finnes på www.ordbok.no

 

 
 

Forside
Lyrikkforlaget
Bli forfatter
Skrivetips
Våre utgivelser
Våre forfattere
Presse
Kontakt oss

Copyright 2007 © Lyrikkforlaget   -   Webutvikling: CF MEDIA